w Cz?stochowie

Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek

Nawigacja
· Strona G?ówna
· Dzwonki szkolne
· Dyrekcja szko?y
· Galeria
· Kalendarium
· Hymn szko?y
· Historia szko?y
· Patronka Gimnazjum
· Sztandar szkolny
· Samorz?d Szkolny
· Artyku?y
· Plan lekcji
· Konkursy
· Sport szkolny
· Nauczyciele
· Kó?ka zainteresowa?
· Biblioteka szkolna
· Logopeda szkolny
· Psycholog szkolny
· Piel?gniarka szkolna
· Dokumenty szkolne
· Wykaz podr?czników
Odliczanie
Do zako?czenia roku szkolnego pozosta?o

Ostatnie artykuły
· Wojewódzki Konkurs P...
· Wojewódzki Konkurs P...
· Wojewódzki Konkurs P...
· Wojewódzki Konkurs P...
· Wojewódzki Konkurs P...
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Patronka Gimnazjum
„Dziecko to przysz?o?? narodu;
to skarb Ko?cio?a;
to ca?a nadzieja ludzko?ci.
Ale dziecko to równocze?nie
Trudna do zbadania zagadka,
Któr? rozwi?za? mo?e tylko
kochaj?ce serce matki.”KALENDARIUM ?YCIA
SIOSTRY
BARBARY ?ULI?SKIEJ CR
PATRONKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SIÓSTR
ZMARTWYCHWSTANEK W CZ?STOCHOWIE


19.X.1881r. – we Lwowie przychodzi na ?wiaty Barbara, córka Józefa ?uli?skiego i ?ucji Gross
1896r. - ko?czy Szko?? Podstawow? u Panien Benedyktynek i rozpoczyna nauk? w Seminarium Nauczycielskim
1901r. – rozpoczyna prac? przedszkolanki we Lwowie
1913r. – wst?puje do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
1921r. – organizuje dwuletnie Seminarium Ochroniarskie we Lwowie i przeprowadza reform? przedszkoli
1930r. – obejmuje kierownictwo Zak?adu na ?oliborzu
1931-38r. – wspó?pracuje nad nowym programem religii, jest wspó?autork? trzech tomów Katechizmu wraz z ks. Ratusznym
1935r. – wydaje broszur? „O idea?ach w wychowaniu”
1936r. – wydaje „System wychowawczy Bogdana Ja?skiego”

*** Okres pobytu w Cz?stochowie***

X.1945r. – zajmuje si? kszta?ceniem wychowawczy? zakonnych i ?wieckich w Cz?stochowie. Wyk?ada metodyka wychowania przedszkolnego i dydaktyk? religii
1947-52r. – wspó?pracuje z czasopismami kurialnymi wychodz?cymi w niedziel? i z pras? tercjarsk?
1953r. – wyk?ada pedagogik? na Seminarium Prawno-Administracyjnym w Cz?stochowie powsta?ym z inicjatywy bp. Gli?skiego
28.I.1962r. – umiera w Cz?stochowie, spoczywa na cmentarzu ?w. Rocha

* * *G?ówne dzie?a* * *

O tematyce religijnej w tym obrazki sceniczne:
„Ma?y Jezus”, „Anio? stró?”, „Oto Matka twoja”, „Królowa Korony Polskiej”, „Jeden z nas obrazki z ?ycia polskiego Ch?opca”, „Dla Ciebie Polsko”, „Królowa Jadwiga”, „Duch Skargi”, „Ofiara Polski”, „W noc 1863”, „O wychowaniu religijnym w wieku przedszkolnym”, „Liturgia w ochronie”

Zagadnienia wychowawcze:
„Ku Zmartwychwstaniu”, , „O ideach w wychowaniu”, „System wychowawczy B. Ja?skiego”
„Mi?o?? Ojczyzny to najbardziej charakterystyczna cecha naszej psychiki, rodzi si? z nami, z nami razem wzrasta i coraz wi?cej wymaga, coraz g?o?niej wo?a: „Rzu? wszystko, oddaj mi si? ca?y”. „


Adres
al. NMP 58/60 Czestochowa
Telefon
+48343249854
Fax
+48343682309
Tu nas znajdziecie...

Wy?wietl wi?ksz? map?
Kalendarz
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Flash Zegar
Wygenerowano w sekund: 0.09 5,907,321 unikalnych wizyt