Hymn Szko?y

Hymn szko?y


1. U stóp Jasnej Góry
Pod p?aszcem matczynym
Naj?wi?tszej Maryi Dziewicy
?yjemy.


Gdy ?wiat sie przed nami
otwiera szeroko
stoj?c przed Maryj? wszyscy
serca gor?ce niesiemy.


ref.: Niech Maryja nasz? Matk? b?dzie
Jej dobre r?ce niech zawsze nas wiod?
prawda i mi?o?? niech nas prowadzi wsz?dzie
i niech rozja?ni nasza m?odo?? (x2)


2. Uczymy si? ?wiata
uczymy si? pilnie
wszystkiego, co ?y? nam pomo?e
z godno?ci?.


Pragniemy przez prac?, modlitw?, nauk?
mi?owa?, s?u?y? swej Ojczy?niej
dobrze, najlepiej, najm?drzej.


ref.: Niech Maryja nasz? Matk? b?dzie
Jej dobre r?ce niech zawsze nas wiod?
prawda i mi?o?? niech nas prowadz? wsz?dzie
i niech rozja?ni? nasz? m?odo?? (x2)


s?owa: S.M.El?bieta P?o?ska CR
muzyka: Waldemar Ossowski