Osi?gni?cia

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przyroda w oczach dziecka"

I miejsce - Zuzanna Kata kl. Vb

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Malowane poezj?"

wyró?nienia:

Konrad Piwo?ski kl. Ib

Magdalena ?liwakowska kl. Va

Mi?dzyszkolny Konkurs Plastyczny "Kukie?ka teatralna"

wyró?nienia:

Sta? Krakowian kl. 0a

Wiktoria Jagie?a kl. 0b

Ogólnopolski Konkurs Zuch z j?zyka angielskiego

V miejsce - Zofia Ku?nik kl. III

IX miejsce - Kacper Balbus kl. III

Konkurs Plastyczny w ramach kampanii "Pola Nadziei"

wyró?nienia:

Wojciech Soboci?ski kl. 0b

Weronika Znak kl.Ib

Mi?dzyszkolny Konkurs Gier i Zabaw

dziewcz?ta V miejsce

dziewcz?ta reprezentuj?ce szko??:

klasa I - Julia Rakowska, Basia Ca?us

klasa II – Magdalena Kowalczyk, Antonina i Michalina Kaczorowskie

klasa III – Natalia Bru?, Kasia Rakoczy

klasa IV – Natalia Choraczy?ska, Natalia Bru?

ch?opcy IV miejsce

ch?opcy reprezentuj?cy szko??:

klasa I – Ludwik Knapi?ski, Mateusz Jezierski

klasa II – Bernard Kocio?ek, Jakub Za?ucki

klasa III – Micha? Denis, Bartek Wachecki

klasa IV – Jan Szczerbaniewicz, Kacper Urbaniak