28  października odbędzie się egzamin teoretyczny na  kartę rowerową. Zapraszamy osoby które w terminie pierwszego spotkania bedą miały ukończone 10 lat i dostarczą wypełnioną kartę uczestnictwa.
Zakres materiału do przyswojenia dostepny na nastepujących stronach:   

 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o karte rowerową:
 http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf
Do uzyskania uprawnień niezbędne bedzie uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Dokładne daty spotkań i egazminów podamy w terminie późniejszym.
Art.3. 4. Osoba, która nie ukończyła 18 lat ,  jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym.
Art.7. 1.  Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
  - rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa ..... w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART