zmartwychwstay

 

Alleluja!
Przeżywając  radość ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią
życzymy, by Tajemnica Zmartwychwstania stawała się dla nas wszystkich
niewyczerpalnym źródłem dziękczynienia i uwielbienia Boga
za dar Jego nieskończonej miłości ku nam.
Niech Jezus Zmartwychwstały wlewa w serca pokój,  miłość i nadzieję,
niech obdarzy zdrowiem, błogosławieństwem i umacnia w codziennym trudzie dawania świadectwa  o Jego miłości.
 
 Z darem modlitwy
dyr. Agata Sidoruk,
Grono Pedagogiczne i Pracownicy 
Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek
w Częstochowie
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART